Cooperwoolf

151 tekstów – auto­rem jest Cooper­woolf.

Czy muszę krzyczeć jak ci idioci?
Idioci muszą się sprze­dać , ja wolę sprze­dawać idiotów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2018, 19:55

"Oda do życia"

wy­dobyłem czu­bek głowy
z ot­chłani cza­su i pięści
miażdżącej formę życia
już nic nie ma do ukrycia

pow­ra­cam do Ciebie życie
szep­czę w te uszy skrycie:
mrok rozpływa się w żalu
od­kry­wam szczęście pomału

chcę mówić do człowieka
temu, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 października 2017, 17:30

Pa­radoks dwuz­naczności, gdy "dwuz­naczne" ko­jarzy się "jednoznacznie". 

myśl • 9 września 2017, 01:25

Ederlezi

prze­zam­knięte tchnienia ludzkie
przy słonecznych łunach przygaszonych
gdy już każdy jest uśpiony
swoim tchnieniem upojony

w wol­nych dźwiękach trąbki
chce­my krzyknąć coś o naszych tchnieniach
coś o bun­cie prze­ciw końcu
coś o drżeniu duszy w środku

a więc drodzy tańczmy oro
i za­toczmy duże koło
tańczmy, rwij­my się z letargu
przy słonecznym pocałunku

do­bija­my życia targu

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 czerwca 2017, 16:50

Co Cię nie za­bije, a żyć będzie w To­bie, za­bijać Cię będzie powoli... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2017, 03:25

Poza czasem

jes­tem tu tyl­ko na chwilę
jak pa­kuje­my walizki
jak sta­jemy w słońcu
twarza­mi by og­rzać wątpliwości

jes­tem tu tyl­ko na chwilę
by scho­wać ze­garek do kieszeni
wyj­rzeć przez okno
posłuchać cieni

na chwilę tu jes­tem, na chwilę
by wspom­nieć harce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lutego 2017, 00:20

Bierność

kar­tka na ścianie
za­pom­niana, pomijana
jak świadomość
u człowieka zabijana

pod­niece­nie wal­ki
z sa­mym sobą
za­bija­ne poprzez
prze­ciąg przechodzenia

przechodze­nia
jak przez ciem­ny pokój
wiedząc gdzie się idzie
lecz nie widząc co jest wokół

czy te ce­le wyznaczone
i marze­nia już prześnione
czy już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 lutego 2017, 22:21

Kamień płaczu

uderzyło we mnie dziec­ko
płaczącym spojrzeniem
o zgu­bione klucze
których zna­leźć nie może

zbyt dużo wiem
aby mu rzec
tak dużo wiem
i tak nic nie robię

czy chcę żyć dla in­nych
czy też dla siebie
żeby dla [...] — czytaj całość

wiersz • 6 grudnia 2016, 14:30

Żal świtu

czując krzyk pod Twoim oknem
do­tykałem uczuć-przeczuć
wyj­mo­wanych marzeń z półki
zmar­no­wanej szan­sy klucza

przed prze­ciągłym swym sko­wycie
wib­rujące us­ta spamiętałe
Twoich warg, Twych oddechów
i zaszczu­ty niena­wiścią strach

drżacy płomień łzy świetlistej
staczający ka­mień smutku
że już sen Twój nie wy­budzę
żad­nym ak­tem des­pe­rac­ji

każdy od­dech ociężały
skażający ten smog miasta
łańcucha dzwo­niących budzików
łańcucha marzeń o szczęściu

twe zam­knięte ok­na wołane
prze­ze mnie o piątej nad ranem
gdy płynę w wirze wspomnień
gdy tonę z gorzkim żalem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 listopada 2016, 14:08

***

jeszcze nic
jeszcze nic nie zos­tało napisane
tyl­ko zgrzyt
tyl­ko zgrzyt gasnących nut

krzy­ki wód
krzy­ki wód zatłumionych pop­rzez trud
żyły krwi
żyły krwi nabrzmiałe

przy­tul dy­wan płaski
aby zaz­nać bólu łaski
bądź też cichy w swym wstawaniu
bądź po­ważny w narzekaniu

ty­le razy
ty­le ra­zy obiecujesz
nie obiecuj
znów zepsujesz

bądź dla in­nych
niczym szarfa
niczym chusta
która z tyłu zawiązana

nag­le oczy ci przesłania 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 października 2016, 05:07

Cooperwoolf

Kiedyś tryskający energią, młody idealista, teraz-sceptyk, relatywista, może z czasem się to zmieni. Moje dotychczasowe projekty filmowe: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cooperwoolf

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 lutego 2018, 12:52Cooperwoolf sko­men­to­wał tek­st Poza cza­sem

20 lutego 2018, 21:39oszi3 sko­men­to­wał tek­st Poza cza­sem

20 lutego 2018, 21:08oszi3 sko­men­to­wał tek­st Reżim społeczny to ma­razm, [...]

20 lutego 2018, 21:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Ludziepotrzebują baj­ki, bo wte­dy [...]

20 lutego 2018, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

9 października 2017, 12:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Oda do życia

8 października 2017, 17:30Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Oda do życia

10 września 2017, 21:40Cooperwoolf sko­men­to­wał tek­st Paradoks dwuz­naczności, gdy dwuz­naczne [...]

9 września 2017, 05:20JaJo sko­men­to­wał tek­st Paradoks dwuz­naczności, gdy dwuz­naczne [...]

9 września 2017, 01:25Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Paradoks dwuz­naczności, gdy dwuz­naczne [...]